Menu

Willibrord Huijben - beeldhouwer

"Willibrord Huijben maakt beelden in een vormentaal die ontleend is aan de ontluikende, stuwende en pulserende natuur. Hoewel hij de naam heeft een 'filosofische beeldhouwer' te zijn, moet werk voor hem vooral vanuit zichzelf communiceren. En inspireren."

Sander Hendriks, in het interview met Willibrord in het online keramiekmagazine De kleine k.